ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice již od roku 1992. Aktuálně zde koordinuje 12 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Zároveň se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba, odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva aj.  A k tomu, aby bylo o těchto tématech slyšet, se snažíme napomoci my.

www.adra.cz

Ukázky výstupů: