Česká urologická společnost

Česká urologická společnost je specializovaná společnost, která je zapojena do vývoje oboru urologie. Její členové se podílí na prevenci, diagnostice, léčbě nebo výzkumu nemocí v této oblasti. A naším cílem je pomoci tato témata medializovat.

Vedle PR komunikace cílené především na zdravotnická, odborná, lifestylová a mainstreamová média jsme měli na starost také komunikaci na Facebooku. V rámci 62. výroční konference, jež se účastnilo více než 850 odborníků, jsme médiím zprostředkovávali živé přenosy z operačních sálů.

www.cus.cz

Ukázky výstupů: