D.A.S.

Pojišťovna právní ochrany D.A.S. od roku 1995 brání slušné lidi před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami a neférovým přístupem. Oplývá hlubokými znalostmi v oblasti pojištění právní ochrany, což dokazuje i poměrně hluboká tradice a silné zázemí ve Spolkové republice Německo. Naším úkolem bylo pomáhat D.A.S. s produktovou komunikací prostřednictvím kampaně na Facebooku.

www.das.cz

Ukázka: