Komora právní odpovědnosti

KPO slouží jako široká platforma k podpoře myšlenky společensky odpovědných firem, ke zlepšení právního povědomí a dodržování a respektování platných právních předpisů. KPO se aktivně účastní několika projektů, mezi něž patří mj. projekt Ministerstva práce a sociálních věcí nazvaný „22 % k rovnosti“, který se zabývá eliminací nerovného přístupu v odměňování žen a mužů, dále pak projekt InCompliance, zaměřující se na školení zaměstnanců společností v souvislosti s riziky spojenými s trestní odpovědností právnických osob a mnohé další.

www.komorapravniodpovednosti.cz

Ukázky výstupů: