LP Legal

LP Legal je zavedená česká advokátní kancelář s mezinárodním přesahem, která nabízí služby v oblasti obchodního práva a pracovněprávních auditů. Kancelář poskytuje výhradně individuální právní poradenství v oblasti českého práva, exkluzivní privátní servis a v případě potřeby i servis ve spolupráci se svými mezinárodními partnery.

Vedle korporátní komunikace pomáháme LP Legal dlouhodobě také s osobní profilací vedení společnosti či dílčími projekty a jejich medializací na Facebooku.

www.lplegal.cz

Ukázky výstupů: