Svaz českých a moravských bytových družstev

SČMBD je největším zájmovým sdružením bytových družstev či společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Poskytuje svým členům odbornou metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Na což navazujeme my komunikací v médiích. 

www.scmbd.cz

Ukázky výstupů: